B. UCC Members LP (100 watts maximum) MIXED


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UX1VT47245145122610192695.6% Pavlo Kyrychenko
2.UX1UF4294084081636650495.1% Andrey
3.UT2AU2402342341383229297.5% VALENTYN KUKHARENKO
4.UT8IM2432362361062501697.1% Valery
5.UT5UT270260260942444096.3% Mykola Gostryi
6.UV3QF186177177901593095.2% IGOR SHEVTSOV
7.UT4RZ159149149871296393.7% Александр Филиппов
8.UT0CK145141141801128097.2% Nickolaj Nickolskij
9.UR3QTN13012312356688894.6% Eugene Syromjtnikov
10.UT1ZZ81808042336098.8% Andrii Poliezhai
11.US6CQ63595933194793.7% Valery Y.Yakubovsky