A.1 UCC Members HP (Over 100 Watts) CW


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UT5UDX4934504501898505091.3% SERGEY REBROV
2.UT0RM4454124121968075292.6% Alex Kalita
3.US0KW4554324321837905694.9% Alex Betsan
4.UZ1WW3993903901917449097.7% Vladimir Gordienko
5.UT5EL4204044041606464096.2% Yuri GORETS
6.UR8RF3903853851576044598.7% ALEX SVISTELNIK
7.UT2UB4074024021435748698.8% ANDREY LYAKIN
8.UT5C4113873871455611594.2% Oleksandr Dziubuk
9.UY2UA4013723721495542892.8% Володимир Джулай
10.UX1UA3973803801455510095.7% Sergei Litvonov
11.4Z5LY3042822821123158492.8% Andrey Ponomaryov
12.UZ1U2792472471062618288.5% ANATOLIY SVYTKO
13.UV2V262243243892162792.7% Alex Murashkin
14.UR7R258240240862064093.0% Anatoly Savchenko
15.UR4IZ13713413453710297.8% Mike Marikutsa
16.UT3UV81777744338895.1% Victor

Operators:
UT5C - UX7CQ
UZ1U - US7UU
UV2V - UX1VX
UR7R - UX1RX